Videos

Bí quyết du lịch #7

Filipinos cũng là những người hạnh phúc. Hãy đi dạo bộ buổi sáng, bạn sẽ thấy người dân địa phương chào bạn bằng những nụ cười!

Manila
30